CST CAD Navigator dla Linux

CST CAD Navigator dla Linux

Przeglądarka 2D/3D dla Linux

Spróbuj najnowszą przeglądarkę CAD dla Linux. Oprogramowanie na bazie naszego własnego rdzenia CAD zawiera funkcje szybkiego importu i eksportu wielu popularnych formatów 2D i 3D oraz narzędzia do tworzenia przekroju i narzędzia pomiarowe. To oprogramowanie posiada przyjazny dla użytkownika interfejs, który umożliwia łatwe przeglądanie rysunków 2D i modeli 3D.

Główne cechy

OBSŁUGA DUŻEJ LICZBY FORMATÓW CAD

CST CAD Navigator obsługuje formaty 2D oraz 3D. Za jego pomocą można otwierać i konwertować następujące formaty:

FORMATY CAD: DWG (do AutoCAD® 2024), DXF, DWF;

FORMATY WEKTOROWE: PDF, SVG, CGM, GBR, PLT, HPGL, HGL, HG, HPG, PLO, HP, HP1, HP2, HP3, HPGL2, HPP, GL, GL2, PRN, SPL, RTL, PCL;

FORMATY 3D: IGES, IGS, STEP, STP, STL, X_T, X_B, SLDPRT, SAT, FSAT, SAB, OBJ, BREP, SMT, IPT, IFC;

FORMATY RASTROWE: PNG, BMP, JPG, JPEG, TIF, TIFF, GIF.

NARZĘDZIA POMIAROWE

CST CAD Navigator umożliwia szybki pomiar
rysunków 2D lub modeli 3D. Jego narzędzia pomiarowe pozwalają mierzyć odległość, długość, promień, pole powierzchni, objętość i gabaryty.

PRZEKRÓJ MODELI 3D

Użyj narzędzia Przekrój w oprogramowaniu CST CAD Navigator, aby stworzyć widok przekrojowy modelu 3D i przeglądać jego strukturę wewnętrzną lub zmierzyć jego ukryte części. Przekroje są całkiem dostosowalne, one nie zmieniają geometrię modelu 3D.

Czy chcieliby Państwo spróbować przeglądarkę 2D/3D dla Linux?

ROZPOCZNIJ BESPŁATNY 30-DNIOWY OKRES PRÓBNY